Norsk English Türk

Generelt om havskilpadder

Følgende artikkel er generell, men bærer preg av best kunnskap til Caretta Caretta som er den havskilpadden vi ser flest av i vårt prosjekt. Videre er tekst om "Fiender" og spesielt "Havskilpaddenes betydning for økosystemet" relativt mangelfullt. Faglig bidrag/korreksjon mottas med takk.

 

Havskilpaddene er fra Trias-perioden (ca 220 mill år tilbake)

De er blant dyrene som minst har endret sitt opprinnelige utseende. Ingen havskilpadder kan trekke hodet eller ben inn i skallet slik andre skilpadder kan.

De lever i alle varme verdenshav (en sjelden gang ned til 10 grader) og forflytter seg hvert år over store havområder. Om vinteren emigrerer de til varmere vann. Oppholdssted varierer etter art og etter hvor gammelt dyret er.

Havskilpaddene har lunger og kommer opp til vannflaten for å trekke luft. Tid mellom hver gang varierer fra art til art og er avhengig temperatur og aktivitet.

Dyrene blir ca 80 år gamle.

De har et godt utviklet syn, svak eller ingen hørsel, men oppfatter vibrasjoner. Luktesansen antas å være god.

 

Parring skjer for de fleste arter i vannet.

Om våren trekker først hannen til faste beite- og parringsområder - noe senere kommer hunnen. Hannen overvintrer i blant på disse stedene. Hannen lever hele sitt liv i vann.

Hunnen kommer inn på land om natten i eggleggingstiden for å legge egg i sanden. Hun kan legge egg 2-3 ganger i løpet av en sesong og eggene inneholder gener fra forskjellige hanndyr.

Hver gang legges ca 100 egg på størrelse med ping pong baller (avhengig av art). Hun lager en dyp grop med bakflappene og dropper eggene ned i denne. Deretter dekker hun over med sand (også med bakflappene) og etterlater seg en liten sandhaug på stranden før hun overraskende raskt kravler til havet. Det hele tar ca 1 t.

Sandhaugen er umulig å oppdage dersom du ikke ser sporene. I turistområder forsvinner sporene fort i løpet av noen få morgentimer - bevisst og ubevisst. Men har du først en gang sett spor etter en havskilpadde, vil du alltid kjenne de igjen...

Hunnen kommer alltid tilbake for å legge egg på den stranden der hun selv var født (Natal Beach).

Eggene ligger i sanden ca 45-65 dager avhengig av temperatur. Temperaturen bestemmer også kjønn på dyret; Varm sand gir jenter, mens kald sand gir gutter.

Juvenilene navigerer sin vei mot havet etter himmellysene (og lukt?). De lagrer et kart i hodet etter kjemiske og magnetiske signaler. Kunstig lys fra restauranter og plastsøppel som lyser i måneskinnet forvirrer de ca 5cm små babiene.

De oppholder seg i havområdet i nærheten av der de er født den første tiden (usikkert hvor lenge) og beveger seg til og fra for å opparbeide kjennskap til området.

Det sies å være mindre enn 1% av lagte egg som vokser opp til å bli store dyr.

 

Fiender

I havet: Hai, (krokodille), forurensning fra mennesket. Fiske utgjør største trussel.

På land: Hund, shakal, rev, måke og krabbe er naturlige fiender. Masseturisme er største trussel.

Både kjøtt og egg spises av mennesket. Skallet brukes i mange sammenhenger - f.eks som bunn i instrument, fat, smykkegjenstander, kammer osv. Eggene er vanlig å regne som naturmedisin.

 

Økosystemet

Havskilpaddene som hvert år forflytter seg over store havområder, er bærere av ørsmå arter, dyr og planter og bidrar til spredning av disse.

Ernæringen som i hovedsak består av planter, krabber, skjell, snegler, maneter gjør at balansen av disse opprettholdes - F.eks kan et område oversvømmes av maneter dersom havskilpaddene forsvinner.

 
Hjem | Ta kontakt | © Green Power, 2010
Webdesign av Zigma | Logg inn