Norsk English Türk

Liste over amfibier og reptiler i Tyrkia

Oversikt på Amfibier i Tyrkia var lenge vanskelig å få tak i.

Takk til Gorgonops, Jabbe og Nero på www.reptilfreaks.no som har gitt gode tips og linker vedr mitt spørsmål om "Hvor høyt hopper frosker og padder?" 

Etter beste evne har jeg forsøkt å ordne dyrene korrekt. Oppdager du feil - både vedr. oppsett og fakta, er jeg takknemlig for tilbakemelding.

 

Takk til Obeligz fra www.reptilweb.no som sendte oss et sirkulær på reptiler i Tyrkia.

De lokale forteller at det skal finnes en liten type krokodille i en elv i nærheten. Dette er ikke sjekket ut. Kan det være en av de ovenfor nevnte? Skal lete litt mer.

AMFIBIER

Betyr "flere liv" og er delt inn i 3 grupper (ordener):

 

Orden Anura:

Springpadder (haleløse amfibier) dvs frosker og padder - ca 5000 arter. Dette er de eneste amfibiene som har nytte av stemme og altså de eneste som har ører.

Utbredelse: Fra tropiske til subtropiske strøk.
Habitat: I nærheten av vann.

Underordener eller delgrupper:

 • Archaeobatrachia
 • Mesobatrachia
 • Neobatrachia

 

Orden Caudata eller Urodela (Salamandere) Haleamfibier:

Ca 500 arter (det opplyses forskjellige antall og nye arter dukker opp) fordelt på 3 underordner og 10 familier.

Habitat: Svært variert. Ofte natt-aktive.

Underorden: Cryptobranchoidea

 • Chryptobranchidae (Kjempesalamandre)
 • Hynobidae (Vinkelsalamandere el sibirske salamandere)

Underorden: Salamandroidea

 • Ambystostomatidae (axolotler)
 • Amphiumidae (ålepadder)
 • Dicamptodontidae
 • Plethodontidae (lungeløse salamandere)
 • Proteidae (hulepadder)
 • Rhyacotritonidae li>
 • Salamandridae (ekte salamandere)

Underorden Sirenoidea

 • Sirenidae (armpadder)

 

Orden Gymnophiona (ormepadder)

160 arter. Amfibier uten bein/lemmer. Ligner i første omgang på marker. På noen skilles gift ut gjennom skinnet. kan være giftig - også for mennesker.

Habitat: Noen lever mesteparten av tiden nede i bakken, andre er vannlevende. Noen føder levende unger, andre legger egg.

Underordner:

 • Caeciliidae
 • Ichthyophiidae
 • Rhinatrematidae
 • Scolecomorphidae
 • Thylonectidae
 • Uraeotyphlidae

 

27 ARTER I TYRKIA + de nevnte 74 under Hylea arborea

Fam Bombinatoridae (Orden Anura)

 • Bombina bombina - Fire-Bellied Toad

Fam Bufonidae (Orden Anura)

 • Bufo bufo - Common Toad- LC
 • Bufo variabilis - Variable Toad- LC

Fam Hylidae (Orden Anura)

 • Hyla arborea - Common tree Frog - Løvfrosk. Kvekker høyt.
 • Det fremkommer noe forskjellige opplysniner her, men antatt ca 70 underarter - hvorav 6 arter er angrepet av en parasitt.

Fam Pelobatidae (Orden Anura)

 • Pelobates fuscus - Common Spadef oot- LC
 • Pelodytes caucasicus - Caucasian Parsley Frog- LC

Fam Ranidae (Orden Anura)

 • Rana camerani -
 • Rana caralitana -
 • Rana bedriagae - LC
 • Rana dalmatina - Agile Frog-LC
 • Rana macrocnemis - Iranian Long-Legged Frog-LC
 • Rana ridibunda - Marsh Frog-LC

Fam salamandridae (Orden Caudata)

 • Lissotriton vulgaris - Smooth Newt (LC)
 • Lyciasalamandra antalya -?
 • L. atifi (EN)
 • L. billae (CR)
 • L. fazilae (EN)
 • L. flavimembris (EN)
 • L. luschani - Lycian Salamander (EN)
 • Mertensiella caucasica - Caucasian salamander (VU)
 • Neurergus crocatus (VU)
 • N. strauchii (VU)
 • Ommatotriton ophryticus - Northern Banded Newt (LC)
 • O. vittatus - Sothern Banded Newt )LC)
 • Salamandra infraimmaculata (NT)
 • S. salamandra - Fire salamander (LC)
 • Triturus karelinii - Southern Crested Newt (LC)

REPTILER

 

 

Orden Testudines (skilpadder) - 8 arter reg. i Tyrkia.

Familie Chelonioidea - Havskilpadder

 • Caretta caretta - Loggerhead sea turtle (EN)
 • Chelonia mydas - Green sea turtle (EN)

Familie Geomydidae

 • Mauremys caspica rivulata ( tidl. sortert innunder fam Bataguridae) - Caspian Turtle or Stripe-necked Turtle (?)

Familie Emydidae

 • Emys orbicularis hellenica - European pond Turtle (?)

Familie Testudinidae

 • Testudo graeca ibera - Spor-thighed Tortoise (?)
 • ght: normal; font-size: 13px; ">Testudo hermanni (NT)

Familie Trionychidae

 • Rafetus euphraticus (?)
 • Trionyx triunguis Nile - soft-shelled Turtle

 

Orden Squamata - 129 arter reg. i Tyrkia.

En delgruppe av Landlevende skjellkrypdyr. Gruppen er igjen delt opp i undergrupper - deretter familier. Familier er sortert alfabetisk. Tilhørende undergruppe står i parantes - bak familie navnet. (Mer korrekt oppstilling kommer senere.)

Fam Agamidae (Tilh. undergruppe Iguana)

 • Agama ruderata - Olivier (?)
 • Laudakia caucasia (?)
 • L. stellio - 35-40cm. Klatrer.(?)
 • Phrynocephalus helioscopus (?)

Fam Amphisbaenidae - Tropical worm lizards. (Tilh. undergruppe Amphisbaenia)

 • Blanus strauchi bedreae - 20cm. Graver.
 • Finnes egen art som heter Blanus strauchi (Turkish worm Lizard) el er dette den samme som overnevnte?

Fam Anguidae Glass lizards (Tilh. undergruppe Diploglossa)

 • Anguis fragilis - Slow Worm
 • Ohpisaurus apodus - European legless Lizard

Fam Boidae- Boas. (Tilh. undergruppe Alethinophidia)

 • Eryx jaculus - Sand Boa

Fam Chamaeleonidae Kameleoner. (Tilh.undergruppe Iguania)

 • Chamaeleo chamaeleon - Mediterranean Chameleon -30 cm

Fam Colubridae - (Tilh. undergruppe Alethinophidia)

 • Coluber caspius - Dag-aktiv, stor slange (sørste mål 250cm) Mange habitater - ofte nær bygninger.
 • C. jugularis - Tidl forveklset m C. caspius. Unngår fuktige steder
 • C.najaden - En av de minste artene. Habitat: Tørt fjell-landskap. Beskyttet i Europa av Bern konv.
 • C. nummifer
 • C. ravergieri
 • C. rubriceps - Red whip Snake el Taurus whip Snake. 1m. Kjapp, sky. Mat: Lizards, store innsekter.
 • C. schmidti
 • C.ventromaculatus
 • Coronella austriaca
 • Eirinis aurolineatus
 • E. barani
 • E. collaris
 • E. coronella
 • E. decemlineata
 • E. eiselti
 • E. hakkariensis
 • E. levantinus
 • E. lineomaculatus
 • E. modestus - Dwarf Snake 50-70cm. Habitat: Stor variasjon. Mat: Innsekt
 • E. punctatolineata
 • E. rothi
 • E. thospitis
 • Elaphe hohenackeri
 • E. longissima
 • E. quatuorlineata
 • E. situla
 • Hierophis caspica - Caspian Whip Snake. 3 arter som er vansklig å adskille. 2-3m. Mat: Rotter. Bitt smertefullt men ikke giftig for mennesket.
 • Natrix natrix (persia?) - Striped grass snake. 120-200cm. To gule striper på ryggen. Harmløs, biter sjelden. Habitat: Vann. Mat: Amfibier, mus, gnagere.
 • N. tesselata
 • Malpolon monspessulana
 • Pseudocyclophis persicus
 • Rhynchocalamus melanocephalus
 • Spalerosophis diadema
 • Telescopus fallax

Fam Gekkonidae gekkoes (Tilh. undergruppe Gekkota)

 • Asaccus elisae - Leaf-toed gecko
 • Cyrtopodion heterocercus
 • C. kotshyi - 10 cm. Habitat: Fjell-landskap
 • C. scaber
 • Hemidactylus turcicus - Turkish gecko
 • Stenodactylus grandiceps

Fam Lacertidae - (Tilh. undergruppe Scincomarpha)

 • Acanthodactylus boskianus
 • Eremias pleskei
 • E. strauchi
 • E. suphani
 • Lacerta agilis - Sand Lizard. CR pga utbygging.
 • L. anatolica
 • L. cappadocica
 • L. clarkorum
 • L. danfordi - Danfords Lizard. 20-30cm. Habitat: Lyse skoger, nær mennesker. Flere arter ligner på hverandre.
 • L. derjugini
 • L. laevis
 • L. mixta
 • L. oertzeni
 • L. parva
 • L. parvula
 • L. praticola
 • L. princeps
 • L. raddei
 • L. rudis
 • L. strigata
 • L. trilineata - Balkan green Lizard. Opptil 60cm. Habitat: Solrike områder. Artsklassifisering trenger oppdatering.
 • L. unisexualis
 • L. uzelli
 • L. valentini
 • L. viridis
 • Podarcis sicula
 • P. taurica
 • Ophisos elegans - Snake-eyed Lizard. 15cm. Kjapp. Habitat: Stepper.

Fam Leptotyphlopidae (Tilh. undergruppe Scolecophidia)

 • Leptotyphlops macrorhynchus

Fam Scincidae Skinker (Tilh.undergruppe Scincomorpha)

 • Ablepharus bivittatus
 • A.chernovi
 • A. kitaibelii - Snake-eyed skink 10-12cm Middelh. Taurus. Under stener
 •  Chalcides ocellatus - Ocellated skink 20cm Middelh. Habitat: Sand
 • Eumeces schneiderii
 • Mabuya aurata septemtaeniata - Golden Skink 20-25cm Habitat:Fjell-landskap
 • M. vittata - one of the Long-tailed Skinks
 • Ophiomorus punctatissimus - Lembless Skink - Gresslandskap

Fam Typhlopidae (Tilh. undergruppe Scolecophidia)

 • Typlops vermicularis

Fam Viperidae (Tilh. undergruppe Alethinophidia)

 • Vipera ammodytes
 • V. barani - Turkish Viper. Strictly protected by the Bern Convention
 • V. kaznakova
 • V. lebetina
 • V. raddei
 • V.ursinii
 • V. xanthina - Ottoman viper. 80-90cm ,men opptil 150cm. Giftig for mennesker. Svart zig zak på ryggen. Eter gnagere, fugler, lizards
 • V.wagneri
 
Hjem | Ta kontakt | © Green Power, 2010
Webdesign av Zigma | Logg inn